Centrum testowe GKM

Wst?pne testy

Pocz?tkowo, produkt który ma zosta? poddany sprawdzeniu, musi zosta? dok?adnie przeanalizowany.

Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i wszechstronnemu know-how wiemy, ?e cz?sto konieczne jest wspólne przeprowadzenie serii testów praktycznych w celu znalezienia optymalnego rozwi?zania.

Wyniki testu stanowi? podstaw? do pó?niejszego perfekcyjnego wykorzystania przesiewacza.W zale?no?ci od produktu mo?emy przeprowadzi? praktyczne testy przesiewania na urz?dzeniach w rzeczywistych wielko?ciach lub dostarczy? nawet urz?dzenie do testowania na miejscu u klienta.

News

24.04.2020

Faster, Easier, Tool-free Screen Exchange

Optical Screen Control and thorough Screen Cleaning of Control Screening Machines with just one push of a Button
Read more
01.04.2020

We’ll keep your production running

We are strongest together
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网