Przesiewacze zataczaj?ce od rynkowego lidera w technice przesiewu

Nasze przesiewacze oferuj? wi?cej ni? inne

GKM Siebtechnik GmbH, Waibstadt

Firma GKM jest technicznym liderem na rynku przesiewaczy zataczaj?cych, wibracyjnych, wibracyjno-zataczaj?cych, oraz przesiewaczy laboratoryjnych powietrznych i wibracyjnych.
Namawiamy naszych klientów do skorzystania z ponad 35-letniego do?wiadczenia w dziedzinie technologii przesiewania i przetwarzania

  • Najwy?sze kompetencje i know-how w technologii i procesie przesiewu
  • Najnowsze opracowania maszyn przesiewaczy zataczaj?cych typu “Tumbler” w najwy?szej jako?ci i nowoczesnej konstrukcji w konkurencyjnych cenach

Cele naszej firmy

GKM Siebtechnik rozwija, produkuje w Niemczech, i sprzedaje na ca?ym ?wiecie gam? maszyn przesiewaj?cych stosuj?c jednocze?nie szereg rozwi?zań pozwalaj?ca na elastyczno?? produkcji przy u?yciu naszych sit. Nasza firma cieszy si? z renomowanymi referencjami we wszystkich bran?ach.Dzi?ki naszemu do?wiadczonemu zespo?owi i naszym partnerom handlowym na ca?ym ?wiecie, jeste?my krajowym i mi?dzynarodowym liderem w naszej bran?y. GKM chce si? rozwija? w przysz?o?ci – jako w?a?ciciel firmy produkcyjnej z wysokiej jako?ci produktami i wieloletnim know-how, GKM jest wyznacznikiem nowych innowacyjnych rozwi?zań, a wszystkie cele i dzia?ania s? dostosowane do strategicznych celów klientów. Koncepcje warto?ci dodanej oferowane s? wraz z systemami przesiewania. G?ównym celem GKM jest sta?y sta?y wzrost oparty na jako?ci, a w przysz?ym rozwoju firmy poprzez internacjonalizacj? przy konsekwentnym i profesjonalnym marketingu oraz innowacjach.
Dodatkowe konsultacje, serwis, i us?ugi pomog? zwi?kszy? Państwa produktywno??.

News

24.04.2020

Faster, Easier, Tool-free Screen Exchange

Optical Screen Control and thorough Screen Cleaning of Control Screening Machines with just one push of a Button
Read more
01.04.2020

We’ll keep your production running

We are strongest together
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网