Firmamiz

Biz di?erlerinde daha fazlas?n? sunuyoruz…

GKM Siebtechnik GmbH, Waibstadt
  • Eleme i?leme teknolojisinde rakipsiz teknoloji ve bilgi birikiminin ürünü
  • Sal?n?m eleme makinelerinin en geli?mi? kalite ve tasar?m?n? ?ok cazip fiyatlarla sunmay? hedef edinmi?tir.

35 y?l? a?k?n tecrübemiz ?ok geni? bir malzeme yelpazesi ve pek ?ok sekt?rde uygulama birikimi, sürekli olarak ürünlerimize yans?t?lmaktad?r.

  • Sal?n?ml? Eleme Makinesi
  • Titre?imli Dairesel Elek
  • Laboratuar hava jet elekleri ba?l?ca ürünlerdir.

Bu birikimlerimiz sonucu, uygulamaya haz?r halde ürün temin edilmektedir. Ve yak?n gelecekte uygulamaya koyaca??m?z yenilikler gelecek y?llara damga vuracakt?r.

Markam?z?n sa?lad??? avantajlar ve geni? ürün gam? ba?ar? stratejimizin temelidir.

Mü?terilerimizin güvenine lay?k olabilmek i?in tüm enerjimiz ve kaynaklar?m?z seferber edilmektedir.

Haber

20.11.2020

ORDER FAST - USED TUMBLER SCREENING MACHINES FOR A LOW PRICE

Just arrived, fast and low price!
Read more
15.10.2020

GKM goes digital and offers virtual factory acceptance tests

n the Corona crisis, GKM is breaking new ground and offering customers the opportunity to participate in virtual factory acceptance tests online
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网