Laboratuar Hava-Jet Lab-Elekleri

Fonksiyon

Labor Luftstrahlsieb KLS 200

Makine, elenen maddenin i?inde tutuldu?u standart bir vakum temizleyiciye ba?l?d?r. Analiz edilecek ürünün kü?ük bir miktar? elek üzerine konulur ve tam tart?l?r. Ard?ndan elek akrilik cam kapakla hava ge?irmez ?ekilde kapan?r. Nispeten k?sa eleme süresi olan 3-5 dakikal?k süre ayarlan?r ayarlanmaz ve start tu?una bas?l?r bas?lmaz eleme i?lemi ba?lar. D?ner hava-jet memesi ürünü kar??t?r?r ve elek kuma??n? üfleyerek ayn? zamanda elek alt? maddeden temizler. Vakum temizleyicinin üretti?i negatif bas?n? ince par?ac?klar? ele?in alt?ndan vakum temizleyicinin filtre torbas?na indirir. Entegre 3-kanall? valf her zaman i?in h?zl? ve dakik bir negatif bas?n? ayar? yap?lmas?na izin verir. ?nceden ayarlanan zaman geldi?inde makine otomatik olarak stop eder. ??te o zaman elek üzerindeki ürün kal?nt?s?n?n a??rl??? ?l?ülür.

En ?nemli Avantajlar

  • Yüksek eleme kabiliyeti
  • K?sa eleme süreleri
  • Standart 200 mm laboratuar elekleri i?in uygundur
  • Cazip fiyat ve k?sa teslimat süreleri

Data sheet KLSData sheet KLS - 145 kB

Haber

20.11.2020

ORDER FAST - USED TUMBLER SCREENING MACHINES FOR A LOW PRICE

Just arrived, fast and low price!
Read more
15.10.2020

GKM goes digital and offers virtual factory acceptance tests

n the Corona crisis, GKM is breaking new ground and offering customers the opportunity to participate in virtual factory acceptance tests online
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网