Vibrasyonlu Kontrol Elekler

GKM offers two Vibrating Control Screeners:

1. Model KTS-V2

Fonksiyon

KTS-V2-1500/1

Makine iki adet yanal olarak ba?l? vibrasyonlu motorla ?al???r. Elek g?vdesi dakik bir ?ekilde ayarlanm?? yaylar?n yer de?i?tirmesiyle serbest?e titreyebilir. Kontrollü eleme i?in ideal olan merkezde yatay olarak sal?n?m meydana gelir.

?nce ürün nerdeyse serbest bir dü?ü? ile makinenin merkezinden ge?erek a?a?? dü?er. Ele?in sadece d?? kenar? y?nüne do?ru hafif bir aktarma hareketi elde edilir ki bu da ortaya ??kan büyük hacimli par?ac?klar?n kü?ük miktarlar?n? bu b?lgeden tahliye etmek i?in yeterlidir.

Motorlar?n santrifüj gücü ve elek üzerinde büyük hacimli par?ac?klar?n tutma süresinin ayarlanmas? i?in motorun a??s? da de?i?tirilebilir. Elek kasalar? 2 oluk ve 2 sabitleme halkas? makineye yerinde ?zellikle ince-elek kuma?lar? s?z konusu oldu?unda fazla bir tecrübe veya ?zel ara? gere? gerektirmeden kolayl?kla ve h?zl? yeniden elek ayar? yap?lmas?n? sa?lar.

En ?nemli avantajlar

 • ?yi eleme verimi, ince par?ac?klar?n merkezden olduk?a h?zl? tahliyesi, büyük hacimli par?ac?klar i?in ayarlanabilir tutma süresi
 • ?al??ma ?artlar? i?in ayarl? durumda teslim edilmesi
 • Simültane olarak her makine üzerinde 3 fraksiyona kadar
 • Yüksek yükselme, ayr?ca kat?-s?v? ayr?m? ve ya? ürünler i?in uygunluk
 • %100 oranda 24 saat ?al??ma imkan?, bak?m yap?lmas?na gerek kalmayan motor
 • Sert modüler tasar?m, dü?ük par?a a??rl???
 • Kolay ve h?zl? montaj ve elek de?i?tirmek i?in otomatik ortalama ve gü?lü ara halka ve kapaklar?n ortalanmas?
 • Ara halka yüksekliklerini azaltmakla dü?ük yap? yüksekli?i
 • Elek kasalar? üzerindeki u-?eklindeki epdm silikon contalar sayesinde %100 toz ve su ge?irmezli?i
 • Vibrasyon yaylar?n?n optimum kurulumu, minimum vibrasyon aktar?m?
 • Tüm par?alar?n kolay s?külmesi ve temizlenmesi
 • Dü?ük gürültü düzeyi, yakla??k 75 db(a)
 • Yerinde h?zl? yeniden elek ayar? i?in ?ift k?ska?l? halkal? elek kasalar?
 • Cazip fiyatlar ve k?sa sürede teslimat

Data sheet

Data sheet KTS-V2Data sheet KTS-V2 - 211 kB

Haber

20.11.2020

ORDER FAST - USED TUMBLER SCREENING MACHINES FOR A LOW PRICE

Just arrived, fast and low price!
Read more
15.10.2020

GKM goes digital and offers virtual factory acceptance tests

n the Corona crisis, GKM is breaking new ground and offering customers the opportunity to participate in virtual factory acceptance tests online
Read more
汤姆高清影院-汤姆官网